Lôžka intenzívnej starostlivosti

Lôžka radu VISION TOP, INVENT a detské PREMIO sú určené pre nadštandardnú nemocničnú starostlivosť a špecializované oddelenia intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti. Lôžka sú plne elektricky polohovateľné s možnosťou núdzovej prevádzky na záložnú batériu.
Užívatelia aj nemocničný personál ocenia materiálové a technické spracovanie, jednoduchú manipuláciu, intuitívne ovládanie a celý rad predprogramovaných funkcií lôžka. Ďalej možnosť ovládania pomocou sesterského panela s grafickým LCD displejom doplneným aj o vážiaci systém. Nemenej významnou prednosťou lôžok je možnosť ich konfigurácie a maximálne prispôsobenie podľa požiadaviek jednotlivých oddelení. Lôžka, vrátane širokej rady príslušenstva, plne vyhovujú európskemu štandardu STN EN 60601-2-52:2010. Výrobcom lôžok je vo svete uznávaná spoločnosť PROMA REHA.

Lôžka intenzívnej starostlivosti VISION TOP / VISION

Lôžka VISION sú určené pre nadštandardnú nemocničnú starostlivosť, najmä potom pre resuscitačné oddelenie a špecializované oddelenie intenzívnej starostlivosti, na ktorých ocenia najmä možnosť vykonávať RTG vyšetrenie pacientov priamo na lôžku.
Konštrukcia ložnej plochy umožňuje kontinuálne snímkovanie pomocou C-ramena i klasických RTG zariadení používajúcich mechanické kazety. Lôžko je plne elektricky polohovateľné s možnosťou núdzovej prevádzky na záložnú batériu.
Lôžko VISION ponúka laterálnu terapiu, elektrické polohovanie všetkých častí ložnej plochy, inovovaný vážiaci systém a elektrické predĺženie lôžka.

Elektrické polohovanie zádového dílu Elektrické polohování stehenního dílu Mechanické polohování lýtkového dílu Elektrická poloha kardiackého křesla Mechanické prodloužení ložné plochy Elektrický zdvih ložné plochy Elektrický Trendelenburg/Antitrendelenburg Mechanické CPR Autoregrese RTG zádového dílu Možnosť snímania C-ramenom Laterální náklon Laterálna rotačná terapia Vážící systém Bezpečné provozní zatížení 300 Kg Nevhodné pre umývacie systémy

Viac informácií o lôžkach VISION

Lôžka intenzívnej starostlivosti INVENT

Lôžka INVENT sú určené pre nadštandardnú nemocničnú starostlivosť a špecializované oddelenia intenzívnej starostlivosti. Lôžko je plne elektricky polohovateľné s možnosťou núdzového prevádzky na záložnú batériu. Užívatelia aj nemocničný personál ocenia materiálové a technické spracovanie, jednoduchú manipuláciu, pohodlné a intuitívne ovládanie, celý rad predprogramovaných funkcií lôžka a možnosť úplne nového ovládania pomocou sesterského panelu s farebným grafickým LCD displejom.
Ďalšou nemenej významnou prednosťou lôžok je možnosť ich konfigurácia a maximálne prispôsobenie podľa požiadaviek jednotlivých oddelení.
Lôžka vrátane širokej rady príslušenstva plne vyhovujú európskemu štandardu IEC 60601-2-52:2010.

Elektrické polohování zádového dílu Elektrické polohování stehenního dílu Elektrické polohování lýtkového dílu Elektrická poloha kardiackého křesla Elektrické prodloužení ložné plochy Elektrický zdvih ložné plochy Elektrický Trendelenburg/Antitrendelenburg Elektrické CPR Autoregrese Bez RTG zádového dílu Bez možnosti snímání C-ramenem Laterální náklon Bez laterální rotační terapie Vážící systém Bezpečné provozní zatížení 300 Kg Nevhodné pro mycí systémy

Viac info o lôžkach INVENT

Detské lôžka intenzívnej starostlivosti PREMIO

Detské lôžka PREMIO boli navrhnuté špeciálne pre malých pacientov.
Lôžko PREMIO je vďaka pokročilým funkciám určené najmä pre oddelenie detskej urgentnej starostlivosti.
Veľkosť ložnej plochy a všetky rozmery lôžka boli prispôsobené zvýšeným bezpečnostným požiadavkám detských pacientov.
Lôžka sú vybavené elektrickým polohovaním chrbtového a nožného dielu ložnej plochy.
Elektrické polohovanie zdvihu ložnej plochy je u lôžka PREMIO doplnené o elektrické funkcie Trendelenburg a Antitrendelenburg.
Lôžka vrátane príslušenstva plne vyhovujú európskemu štandardu IEC 60601-2-52:2010.

Elektrické polohování zádového dílu Elektrické polohování stehenního dílu Mechanické polohování lýtkového dílu Elektrická poloha kardiackého křesla Mechanické prodloužení ložné plochy Elektrický zdvih ložné plochy Elektrický Trendelenburg/Antitrendelenburg Mechanické CPR Autoregrese RTG zádového dílu Bez možnosti snímání C-ramenem Bez laterálního náklonu Bez laterální rotační terapie Bez vážícího systému Bezpečné provozní zatížení 200 kg Nevhodné pro mycí systémy

Viac info o detských lôžkach PREMIO